Örebrosurfarnas styrelse 2014

Styrelsen för Örebrosurfarna valdes på årsmötet den 4:e april 2014.

Roll Namn E-mail
Ordförande Richard ström   
Kassör Magnus Frykholm   
Sekreterare Roger Johansson  
Ledamöter Staffan Dahl, Johan Björk och Erik Jansson  
Suppleanter Magnus Norrblad och Bo Söderberg  
Webmaster Roger Johansson rojohansson(a)hotmail.com
Kursanvarig Johan Öberg med hjälp av sin sidekick Peter Jakobsson  
Kitensvarig Erik Jansson   
Revisor Staffan Söljén